Zanimljivost iz Legata Uroša Predića

Podeli:

U Legatu Uroša Predića koji se čuva u okviru Zbirke likovne umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin nalaze se i dečiji crteži koje je slikar radio između svoje desete i dvanaeste godine kao đak nemačke škole u Crepaji.

Među njima su posebno zanimljive dve predstave koje možemo da posmatramo kao par: „Umiranje grešnika“ i „Umiranje pravednika“.

Na prvoj vidimo đavola sa pratiocima kako likujući gleda umiranje bogataša tvrdice koji leži na krevetu, dok su u kovčegu i oko njega na podu vreće sa prosutim dukatima. U uglu stoji poraženi anđeo koji je lice pokrio rukama, a Isus dolazi sa nebesa i prekorno pokazuje na grešnika.

Druga predstava je potpuna suprotnost prvoj, a ujedno i uteha i nagrada svim ovozemaljskim dobročiniteljima. Kraj uzglavlja umirućeg pravednika je sada anđeo, na ormariću levo su bogoslužbeni predmeti, a ovoga puta đavo poražen napušta prostoriju u kojoj je dobro preovladalo.

Na jednom od ova dva crteža slikar je napisao: Namolovo Uroš Predić , 11 godina star.

Izvor: Narodni muzej Zrenjanin

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga