Povlačenje leka je navodno naloženo, jer su na tržištu pronađene kutije pogrešno upakovanih ampula i to Progesteron depoa u ambalaži Testosterona.