Nakon što su završeni svi radovi na sanaciji havarije na kanalizacionoj mreži i vraćena putna površina u prvobitno stanje, ulica Radnoti Mikloša je u subotu 26. decembra u popodnevnim časovima otvorena za saobraćaj.
Nakon završetka radova i pranja putne površine i betonskih staza, ulica Radnoti Mikloša je otvorena za saobraćaj (foto: VIK ZR)

Nakon što su završeni svi radovi na sanaciji havarije na kanalizacionoj mreži, vraćena putna površina u prvobitno stanje i nakon što su radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ uklonili preostali građevinski materijal i izvršili pranje putne površine i betonskih staza, ulica Radnoti Mikloša je u subotu 26. decembra u popodnevnim časovima otvorena za saobraćaj.

Obimni i kompleksni radovi na sanaciji havarije, uz upotrebu za ovu vrstu radova specifične opreme i mehanizacije, obuhvatali su uklanjanje putne površine, bušenje bunara za drenažu podzemnih voda kako bi se iste uklonile i stvorili uslovi za izvođenje radova na dubini od 6 metara, postavljanje zaštitne oplate, zamenu dela cevi vodovodne, fekalne i atmosferske kanalizacione mreže, izgradnju novih kanalizacionih šahtova, a na kraju i vraćanje putne površine u prvobitno stanje. Radovi su završeni u predviđenom roku, a njihova ukupna vrednost iznosila je 11,8 miliona dinara.

Obimni i zahtevni radovi na sanaciji havarije izvodili su se na dubini od 6 metara (foto: VIK ZR)

Paralelno sa pomenutim, JKP „Vodovod i kanalizacija“ je sprovela i radove na potpunoj reparaciji crpne stanice koja se nalazi u pomenutoj ulici, a kojoj pripada i kanalizaciona mreža na kojoj je izvršena sanacija havarije. Ova crpna stanica je od velikog značaja jer se preko nje vrši prikupljanje fekalne i kišne kanalizacije sa teritorije više od polovine grada i dalje odvođenje ka Aleksandrovačkom kanalu.

Završetkom radova na reparaciji crpne stanice i sanacijom havarije na kanalizacionoj mreži obezbediće se još stabilnije prikupljanje i odvođenje otpadnih voda, navodi se u saopštenju JKP „Vodovod i kanalizacija“