Svetski dan očuvanja energije obeležen je 14. februara – Grad Zrenjanin daje doprinos sprovodeći niz mera

Podeli:

Svetski dan očuvanja energije obeležava se 14. februara kako bi se ukazalo na značaj korišćenja energije, potrošnje, oskudice i uticaja energije na održivost globalnog ekosistema, života i razvoja. 
Pored zakonske regulative i podsticaja koje definišu resorna ministarstva u primeni energetskog menadžmenta važnu ulogu igraju i gradovi, opštine, preduzeća i stanovništvo.

Grad Zrenjanin daje doprinos očuvanju energije kroz različite mere koje sprovodi.

Tako je za subvencije za sprovođenje mera energetske efikasnosti i smanjenje nivoa CO2 u prethodnom periodu izdvojeno 46.812.000 dinara.

Zamenjeno je čak 5.000 kvadratnih metara stolarije, kao i 157 kotlova na prirodni gas u domaćinstvima koji umanjuje emisiju CO2 za čak 20 odsto u odnosu na kotao na čvrsto gorivo. Takođe, postavljanje su i fasadne termičke izolacije, kao i termičke izolacije krova i izvršena zamena kotlova na biomasu i izvršeno postavljene nove cevne mreže i radijatora, toplotnih pumpi,  solarnih kolektora za pripremu tople potrošne vode.

Za postavljanje energetski štedljive rasvete izdvojeno je 7.500.000 dinara 

Tokom 2021. godine u prostorima Kulturnog centra Zrenjanina izvršena je zamena dosadašnjih svetiljki štedljivom. Ukupno 243 LED svetiljke. Celokupna vrednost investicije iznosi 3,6 miliona dinara. Radove su finansirali: Pokrajinska vlada, u iznosu od 2,2 miliona dinara, Grad Zrenjanin u iznosu od 1,2 miliona dinara, Kompanija “Persu” u iznosu od 200.000 dinara.

Kroz projekte ”Zajednici zajedno” izdvojeno je 11.500.000 dinara. 

– Narodni muzej Zrenjanin: 2.000.000 dinara – Zamena rasvete energetski efikasnim LED osvetljenjem u prostoru stalne postavke, administrativnom delu i depoima, čime se ostvaruju uštede u potrošnji električne energije i u velikoj meri štiti muzejska građa smanjenjem emisije toplote.

– OŠ „Branko Ćopić“ Lukićevo: 2.000.000 dinara – Zamena dotrajalih prozora i vrata na objektu, čime škola postaje znatno energetski efikasnija u odnosu na postojeće stanje. 

– OŠ „Svetozar MarkovićToza“ Elemir: 3.000.000 dinara – Zamena postojećeg dotrajalog gasnog kotla i sanacija toplovodne mreže od gasne kotlarnice do toplotne podstanice, u cilju efikasnijeg grejanja objekta škole i smanjenja toplotnih gubitaka.

– Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci: 2.500.000 dinara – Zamena dotrajalih prozora PVC profilima i zamena osvetljenja novim energetski efikasnijim LED osvetljenjem u tri paviljona bolnice. 

– OŠ „Branko Radičević“ Čenta: 2.000.000 dinara – Zamena prozora, svetlarnika i ulaznih vrata novim PVC profilima čime se smanjuje potrošnja mazuta u grejnoj sezoni.

Za sprovođenje mera energetske efikasnosti na objektima škola realizovani su projekti ukupne vrednosti: 51.677.930dinara, te su u šesnaest školskih objekata zamenjeni su kotlovi, stolarija, rasveta je zamenjena štedljivom, a izvršeni su i radovi na obnovi fasade.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga