I srpska i hrvatska agencija za lekove izdale nalog, njihova pre pet dana, a naša pre tri, da se određene serije leka povuku sa tržišta i to tri serije u Hravtskoj, a sedam u Srbiji.

Kod nas još svi lekari i farmaceuti nisu dobili obaveštenje o tome, pa je u nekim privatnim apotekama još moguće naći. Apoteke „Beograd“ imaju sve informacije, dok su privatni apotekarski lanci još neobavešteni.

To je utvrđen nasumičnim zvanjem apoteka i proverom da li imaju spornih serija „solifara“ na rafovima.

Naime, pre tri dana Agencija za lekove i medicinska sredstva je na svom sajtu objavila, u pismu zdravstvenim radnicima, informaciju o povlačenju sedam serija tog leka s tržišta, pošto je dobila informaciju od nosioca dozvole za stavljanje medikamenta u promet u Srbiji da su u određenim serijama od pet i 10 miligrama pronađene „nečistoće“.

Prema istim informacijama, odluka je doneta zbog „odstupanja od standarda kvaliteta za određene serije ovog leka, a na osnovu izvršene rekontrole prilikom koje su dobijeni rezultati ispitivanja nečistoće ‘SLF N-oksid’ izvan odobrene specifikacijske granice u roku upotrebe leka“.

Sporne serije su tablete od pet miligrama – SS16002A, SS16002A/1 i SS117001A, dok su „nečistoće“ nađene u serijama film tableta od 10 miligrama SS26002A/1, SS26002A/2, SS26002A/3 i SS217001A.

Lek je namenjen, kako se navodi u uputstvu o korišćenju, za lečenje simptoma preterano aktivne mokraćne bešike. Ovi simptomi su: jaka, neodložna potreba za mokrenjem bez prethodnog upozorenja, potreba za čestim mokrenjem ili nenamerno umokravanje zbog nemogućnosti pravovremenog odlaska u toalet.

Ni lekari još ne znaju

Pojedini zdarvstveni radnici, međutim, navode da ne znaju za povlačenje tog leka, a priznaju da ga često propisuju mnogim svojim pacijentima.

Prof. dr Aleksandar Milošević, urolog, kaže da još nije dobio obaveštenje nadležnih da se serije leka povlače sa tržišta i dodaje da je taj medikament propisivao svojim pacijentima, piše Blic.

– Lek je namenjen velikom broju pacijenata. Dobijaju ga pacijentkinje kod kojih je dijagnostikovana takozvana stres inkontinencija ili nevoljni gubitak urina pri naprezanju, ali i muškarci koji imaju preterane nagone za mokrenjem. Oni se javljaju čak i kada je mala količina mokraće u bešici. Lek omogućava „usporavanje“ bešike, ali i smanjuje mogućnost umokravanja. Za preterano aktivnu bešiku razlog može da bude i subjektivni osećaj pacijenta. To stanje, takođe, može da se javi i kao posledica hirurških intervencija, ali i čestih infekcija – navodi taj stručnjak.

Prema njegovim rečima, činjenica je da su se u proteklih nekoliko meseci njegovi pacijenti žalili na neke nuspojave leka, kao što je suvoća usana, te im je on menjao terapiju.

Nismo dobili informaciju o povlačenju

Farmaceutkinja Vukosava Stevanović, predsednica Udruženja „Apotekarsko jezgro“, kaže da njeno udruženje nema informaciju o povlačnju leka s tržišta, ali da će odmah o tome biti upućeno obaveštenje svim članovima.

Kako je dodala, mada često otvara sajt ALIMS, ona još nije videla obaveštenje o povlačenju serija leka iz prometa jer „apotekari nisu obavezni da pre početka svog rada prvo čitaju sajt ALIMS“.

– Iz upozorenja koje sam videla sad na sajtu ALIMS ne može da se zaključi koja je tačno „nečistoća“ razlog za povlečnje tih serija leka s tržišta. Oznaka „SLF N-oksid“ upućuje na jedinjenje azotnog oksida, ali šta je precizno u pitanju ne može da se vidi iz upozorenja. Takođe, informcija koja je istaknuta za zdravstvene radnike na sajtu ALIMS upućuje na to da je tokom prve analize spornih serija lekova sve bilo u redu, a da je naknadno došlo do pojave „nečistoća“ – navodi Vukosava Stevanović i dodaje da ona sada ne može da proceni koja je bila opasnost za pacijente.