Rezultati rada PPU Zrenjanin za prvi kvartal 2024.godine

Podeli:

Tokom perioda januar-mart 2024 godine, na području Policijske uprave u Zrenjaninu ostvareno je povoljno stanje bezbednosti.

U oblasti suzbijanja kriminaliteta evidentan je trend smanjenja obima ove negativne pojave. Ukupan broj otkrivenih i registrovanih krivičnih dela smanjen je za oko 5% u odnosu na isti period prošle godine.Tokom prvog kvartala 2024. godine evidentirano je 525 krivičnih dela, dok je u istom perodu 2023. godine evidentirano 553 krivična dela izvršena na području Policijske uprave u Zrenjaninu.

Nisu evidentirani događaji sa obeležjima najtežih krivičnih dela kao što su ubistva, teška ubistva niti su evidentirani pokušaji izvršenja ovih krivičnih dela.

Na području koje pokriva PPU Zrenjanin najzastupljenija krivična dela su krađe, kojih je tokom prvog kvartala izvršeno 163 ili 33% ukupno evidentiranih krivičnih dela opšteg kriminaliteta. Najčešća meta napada izvršilaca ovih krivičnih dela su mobilni telefoni, bicikli, građevinski materijal, alati i dr. Evidentirano je i 31 krivično delo teških krađa koje su izvršene najčešće provaljivanjem stambenih i poslovnih objekata. Dakle, kao i ranije, najdominantniji oblik kriminaliteta na području Policijske uprave u Zrenjaninu predstavljaju krivična dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, pre svih krađe, ali iako više nisu zastupljene na pordučju u onoj meri u kojoj su to bile prethodnih godina, još uvek su prisutne kao čest oblik izvšenja krivičnih dela imovinskog karaktera.

U proteklom periodu kao jedan od najzanačajnijih oblika kriminalnih ponašanja egzistiralo je izvršenje krivičnih dela nasilja u porodici. U periodi januar-mart 2024. godine evidentan je pozitivan trend, koji je započeo tokom cele 2023. godine, pa je evidentirano opadanje broja ovih krivičnih dela, zahvaljujući pre svega posebnim merama koje se preduzimaju u cilju suzbijanja ove izrazito negativne društvene pojave, a kroz multiagencijski pristup u saradnji sa nadležnim tužilaštvima i centrima za socijalni rad. Zahvaljujući navedenom evidentirano je 64 ova krivična dela na području policijske uprave u Zrenjaninu, što je za 22% manje nego u istom periodu 2023. godine.

Kada je reč o suzbijanju krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga otkriveno je 59 krivičnih dela, za razliku od 2023. kada je otkriveno samo 39 krivičnih dela u oblasti zloupotrebe opojnih droga. U strukturi ovih dela ističu se neovlašćeno držanje opojnih droga – 40, zatim neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – 9 i omogućavanje uživanja opojnih droga – 3. Realizovano je 67 zaplena opojnih droga, među najzastupljenijim drogama bile su marihuana i amfetamin.

U ovom periodu podneto je protiv 12 osoba 12 krivičnih prijava zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Evidentirano je 123 prekršaja iz oblasti JRM je što predstavlja neznatno smanjenje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 136 prekršaja.

Nije bilo značajnijih bezbednosnih događaja, odnosno slučajeva vršnjačkog nasilja sa elementima krivičnih dela u ukupno 68 osnovnih i srednjih škola, kao ni narušavanja jrm koja bi zavredila pažnju javnosti kako u školama, tako ni na sportskim manifestacijama i javnim skupovima.

Pripadnici Odeljenja policije su kao i prethodne godine, tokom prvog kvartala, u 68 škola u kojima se u ukupno 75 objekata odvija nastava, kroz aktivnosti koje su se odvijale putem angažovanja kako školskih policajaca, tako i ostalih policijskih službenika, kroz pozorničku, patrolnu, i druge oblike delatnost dali doprinos u nastojanjima da zrenjaninske škole predstavljaju bezbedno okruženje za učenike, roditelje, nastavno i drugo osoblje. Kroz aktivnosti u okviru aktuelnih akcija koje se odnose na bezbednost učenika i dece, policijski službenici policijske uprave u Zrenjaninu održali su 425 predavanja u osnovnim i srednjim školama.

U oblasti bezbednosti saobraćaja došlo je do povećanja broja saobraćajnih nezgoda, kojih je tokom prvog kvartala evidentirano 91, dok je u istom periodu 2023. godine evidentirano 80 saobraćajnih nezgoda. Na žalost kao posledica jedne od ovih nezgoda, jedna osoba je na putevima na području PPU u Zrenjaninu izgubila život.

Poseban akcenat dat je na realizaciji prioritetnih ciljeva u ovoj oblasti, a koji se odnose na bezbedan prevoz dece, pa je tako u navedenom perodu otkriveno u kontroli saobraćaja gotovo 4 puta više prekršaja čije radnje predstavljaju kršenje zakonom propisanih normi koje se odnose na bezbedan prevoz dece.

U oblasti bezbednosti koja se odnosi na suzbijanje iregularnih migracija i kretanje i boravak stranaca, nije bilo značajnijij bezbednosnih problema niti događaja koji bi zavredili pažnju javnosti, stanje je u ovoj oblasti vrlo stabilno, uprkos velikom broju stranaca koji borave na području povodom velikih infastrukturnih projekata. Tokom perioda januar-mart 2024. evidentirano povećanje broja stranaca koji borave na području policijske uprave u Zrenjaninu.

Ukupno stanje bezbednosti na području Policijske uprave u Zrenjaninu tokom perioda januar-mart 2024. godine ispoljava trendove opadanja rizika u većini ključnih oblasti bezbednosti, pa kroz iskazane trendove možemo uočiti kontinuirane karakteristike stabilnosti povoljnog stanja bezbednosti, ostvarenog kroz svakodnevno, plansko preduzimanje mera i sprovođenje aktivnosti od strane policijskih službenika Policijske uprave u Zrenjaninu, što doprinosi stvaranju izraženijeg osećaja lične i imovinske sigurnosti građana na području, odnosno podizanju nivoa kvaliteta njihovog života.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga