Počeli radovi u Radnoti Mikloša

Podeli:

Nakon što su sprovedeni svi zakonom definisani postupci, u ponedeljak 23. novembra počeli su radovi na sanaciji havarije na kanalizacionoj mreži u Radnoti Mikloša. Pored pomenutih, sprovešće se i radovi na reparaciji jedne od glavnih crpnih stanica koja se nalazi u pomenutoj ulici.


Nakon što su sprovedeni svi zakonom definisani postupci, koji obuhvataju pripremu tehničke dokumentacije, raspisivanje javne nabavke, izbor najboljeg ponuđača i podnošenje zahteva za izvođenje radova nadležnoj inspekciji, u ponedeljak 23. novembra počeli su radovi na sanaciji havarije na kanalizacionoj mreži u ulici Radnoti Mikloša.
Xavariju je izazvalo urušavanje putne površine, zbog čega je saobraćaj, iz tehničkih i bezbednosnih razloga, u jednom delu pomenute ulice bio u prekidu od 4. septembra.


Obimni i kompleksni radovi na sanaciji havarije, uz upotrebu za ovu vrstu radova specifične opreme i mehanizacije, obuhvataju uklanjanje putne površine, bušenje bunara za drenažu podzemnih voda kako bi se iste uklonile i stvorili uslovi za izvođenje radova na dubini od 6 metara, postavljanje zaštitne oplate, zamenu dela cevi vodovodne, fekalne i atmosferske kanalizacione mreže, izgradnju novih kanalizacionih šahtova, a na kraju i vraćanje putne površine u prvobitno stanje.


Radove su povereni preduzeću „Graditelj NS“ iz Novog Sada, njihova ukupna vrednost iznosi 11,8 miliona dinara, a planirano je da traju minimum 20 radnih dana. Preciznije informacije o vremenu trajanja radova znaće se kada se ukloni putna površina i stekne potpuni uvid u nastalu štetu na cevima fekalne i atmosferske kanalizacione mreže.
Paralelno sa pomenutim, JKP „Vodovod i kanalizacija“ sprovešće radove na potpunoj reparaciji crpne stanice koja se nalazi u pomenutoj ulici, a kojoj pripada i kanalizaciona mreža na kojoj se vrši sanacija havarije. Ova crpna stanica je od velikog značaja jer se preko nje vrši prikupljanje fekalne i kišne kanalizacije sa teritorije više od polovine grada i dalje odvođenje ka Aleksandrovačkom kanalu, pa će se završetkom radova na njenoj reparaciji i sanacijom havarije obezbediti još stabilnije prikupljanje i odvođenje otpadnih voda.


Nakon završetka svih navedenih radova ulica Radnoti Mikloša biće ponovo otvorena za saobraćaj.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga