Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) je danas na vanrednoj sednici usvojio Odluku o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije kovid-19 i Odluku o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije.

Naime, NBS propisuje obavezu bankama da dužniku (građaninu, poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu), koji usled pandemije ne može da otplaćuje kredit ili lizing, odobri olakšicu u otplati ovih obaveza.

Pročitajte više na sledećem linku.