Nastavak radova na trasi obilaznice

Podeli:

Nastavljeni su radovi na trasi obilaznice oko Zrenjanina, u delu ukrštanja saobraćajnice sa Prvomajskom ulicom i u toku su aktivnosti na adaptaciji visokonaponskog dalekovoda, koji je predstavljao glavnu smetnju za završetak trase obilaznice između Mihajlovačkog i Temišvarskog puta.

Kako je ranije pojašnjeno, neće se izvoditi dislociranje dalekovoda koji ometaju završetak radova, već će dva stuba dalekovoda biti podignuta na nove, nadvišene betonske stope, odnosno na propisanu sigurnosnu visinu, dok će na trećem stubu biti izvedeno zatezanje provodnika i zamena izolatora, čime će biti ispunjeni uslovi kojima se reguliše ova materija.

Na dalekovodu DV 110 kV br. 142/4, odnosno stubu predviđenom za zatezanje provodnika i zamenu izolatora, već su obavljeni potrebni radovi, izvršen je tehnički pregled i prošle nedelje pušten je napon.

Preduzeća “Energotehnika Južna Bačka” iz Novog Sada i “Elektroistok izgradnja” Beograd, koje izvode posao na adaptaciji dalekovoda, trenutno pripremaju temeljne jame za gradnju novih betonskih stopa, pošto su prethodno demontirana dva stuba koja će biti zamenjena. Kako navode na terenu, predviđen rok za završetak svih radova na dalekovodu je 28. mart, uključujući i puštanje napona kroz provodnike na novim stubovima. Radove finansira Grad Zrenjanin.

Na ovoj lokaciji JP “Putevi Srbije” izvešće i radove na izgradnji kružne rasksrnice, na ukrštanju obilaznice i Prvomajske ulice, i spajanju dovršenih segmenata trase, u dužini od 400 metara.

U pripremi je i projekat završne deonice obilaznice, između kružne raskrsnice na Temišvarskom drumu i industrijske zone “Jugoistok”. Urađena je eksproprijacija i obezbeđeni lokacijski uslovi, za trasu dužine 3,7 kilometara, na kojoj je predviđena gradnja kružne raskrsnice na Lazarevačkom drumu, nadvožnjaka preko železničke pruge Zrenjanin-Pančevo i propusta preko Aleksandrovačkog kanala.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga