Korisnici u ustanovama socijalne zaštite za koje postoji procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, kod kojih postoji ovakva opasnost, ne dolaze na posao i nalaze se u kućnoj izolaciji.

Prisustvo korona virusa potvrđeno je u Ustanovi za decu i mlade “Sremčica“ u Beogradu, Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Kragujevcu, OJ Dnevni boravak “Kornelije Stanković“ pri Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Beogradu, Prihvatilištu za urgentnu zaštitu dece i omladine pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska u Beogradu.

Prisustvo korona virusa je, kako je saopšteno, potvrđeno i u Gradskom Centru za socijalni rad u Beogradu u Odeljenju Zvezdara, Gerontološkom centru u Kragujevcu, Domu za smeštaj odraslih i starijih “Sveti Trifun“ u Železniku i u Domu za smeštaj odraslih i starijih “Nanini konaci“ u Zrenjaninu.

Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite iznosi 1.080, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite iznosi 428.

Ukupan broj ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina iznosi 74, sa kapacitetom od 14.512 korisnika.

Ukupan broj privatnih pružalaca usluge socijalne zaštite domski smeštaj odraslih i starijih na teritoriji Republike Srbije iznosi 229, sa kapacitetom od 8.617 korisnika.