Sve što je potrebno da građani urade nakon ulaska na sajt – https://idp.trezor.gov.rs/ je da kliknu na polje „Podnošenje prijave“ i tamo unesu svoje podatke – JMBG, broj lične karte i banku u kojoj imaju otvoren račun.

Takođe treba da označe polje kojim potvrđuju saglasnost za obradu ličnih podataka.

Nakon što se prijave, mogu i da provere status svoje prijave izborom drugog polja.

Ukoliko imaju bilo kakvih problema, mogu ih prijaviti izborom treće opcije – Prijava problema.

Inače, za prvih sat i 40 minuta od kako je omogućeno onlajn prijavljivanje za 100 evra pomoći, prijavilo se čak 100.000 građana.