Komunalni milicioneri, pored službene uniforme, moći će u pojedinačnim situacijama da obavljaju poslove u civilu

Podeli:

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak rekao je za RTS da će komunalni milicioneri, pored službene uniforme, imati u pojedinačnim situacijama mogućnost da obavljaju poslove u civilu.

Potreba za kvalitetnijim komunalnim redom je nesporna, ipak poslednjih dana polemiše se da li će se taj cilj postići izmenama nadležnosti komunalne policije. Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak rekao je za RTS da je 6. marta završena javna rasprava i prva stvar koja je ključna je promena naziva ove službe i samog zakona. Objasnio je da je Zakonom o policiji, koji je donet prošle godine u ovo vreme, definisano da samo pripadnici MUP-a i Ministarstva odbrane mogu nositi naziv policija, a da sve druge službe koje su nosile ovaj naziv, među njima i komunalna policija, moraju svoj naziv prilagoditi. 

I u regionu imamo naziv komunalni redari recimo, ali mi smo, na osnovu konsultacija unutar radne grupe, došli do zaključka da na osnovu ovlašćenja koje je komunalna policija imala do sada, a koja predstavljaju deo policijskih poslova,  tradicionalni naziv milicija treba da bude vraćen kao naziv službe jedinice lokalne samouprave„, kaže Bošnjak. Na osnovu desetogodišnje primene Zakona o komunalnoj policiji došlo se do zaključka da bi, radi ostvarivanja mogućnosti građana da budu zaštićeni u svojim sredinama i u odnosu na komunalni red i u odnosu na sveukupnu bezbednost, jedinice lokalne samouprave, opštine i gradovi, mogle da organizuju službu, ali po prvi put ta služba može biti zajednička za više opština, ukazao je Bošnjak.


 „Odnosno, da se jedinica iz neposredno udaljenog grada za manju susednu opštinu može uputiti da obavlja poslove iz svoje nadležnosti i na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave, što će predstavljati značajan napredak u radu i u održavanju komunalnog reda„, kaže Bošnjak.

 Ovlašćenja komunalnih milicionera  

Što se tiče samih ovlašenja, zakon je definisao oblasti delovanja, one se ne razlikuju mnogo u odnosu na prethodno rešenje, ali su bolje definisani način kandidovanja budućih pripadnika komunalne milicije, njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje, ovlašćenja koja će imati načelnik komunalne milicije, njihove relacije sa drugim subjektima unutar opštine i grada i striktno poštovanje pravila o radu, odnosno unutrašnje kontrole, pojasnio je Bošnjak. „Bilo kakvo kršenje zakona vezano za ovlašćenja biće adekvatno sankcionisano„, istakao je Bošnjak.  Komunalni milicioneri pored službene uniuforme, jasnih oznaka, imaće u pojedinačnim situacijama mogućnost da obavljaju poslove i u civilu, kaže državni sekretar. Ističe da će to biti moguće u sitiuacijama kao što je divlji taksi prevoz ili neovlašćenja prodaja van mesta za prodaju. Do sada su 22 grada iskoristila mogućnost da imaju komunalnu miliciju.  „Nedostatak poznavanja rada govori da su najkrupniji, neprijatni incidenti bili objavljeni kao deo postupanja komunalne policije i isticani kao primer prekoračenja ovlašćenja„, kaže Bošnjak i dodaje da su istrgnuti iz konteksta. Do sada je bilo propisano da na svakih 5.000 građana bude angažovan jedan komunalni policajac. Bošnjak ukazuje da je propisan minimalni broj od tri komunalna milicionera za jednu opštinu, a maksimalni broj biće uređen finansijama grada i opštine. 

Autor: RTS

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga