Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti vezane za zakonski minimum novčanih kazni za prekršaje u ovoj oblasti za pravna i fizička lica, po kojima će ubuduće najniža kazna biti 50.000 umesto sadašnjih 30.000 dinara, a maksimalna do 150.000 dinara.

Ovaj zakon bi po hitnoj proceduri trebalo danas da verifikuju poslanici Skupštine Srbije, a razlog za ovakvu brzinu krije se u činjenici što vlast misli da zbog blagih novčanih kazni nisu poštovani svi propisi.

Pošto i nakon ukidanja vanrednog stanja neke mere moraju i dalje da se poštuju, procenjeno je da visina minimalne kazne mora da se uveća. Razlog za to krije se u činjenici što su u praksi, prilikom kršenja postojećih odredaba Zakona, prekršajni sudovi pokazali sklonost da izriču minimalne novčane kazne, koje nisu stimulisale ni fizička ni pravna lica da ih poštuju.

Usvajanjem ovih izmena taj nedostatak, po mišljenju vlasti, biće ispravljen, pa će ubuduće fizička lica koja, pored zakona, ne poštuju ni uredbe i odluke nadležnih organa, morati iz svog džepa da izdvoje od 50.000 do 150.000 dinara, a pravni subjekti od 50.000 do čak 500.000 dinara.

Za mnoge od prekršioca Zakona to nije bio veliki iznos, pa je bilo u praksi da su neki i više puta kršili propise. To se posebno odnosilo na uredbe koje su donele određene institucije. Upravo zbog toga se i menja deo zakona, koji obavezuje da će biti kažnjeni svi i za njihovo kršenje – piše „Blic“.

Hitnost je uslovljena i činjenicom što pandemija zarazne bolesti Covid 19 i dalje traje i da ne treba da bude opuštanja u poštovanju mera zaštite stanovništva.

Visina minimalnog iznosa je uvećana kako bi se mere zaštite zdravlja stanovništva striktno poštovale, jer bi u suprotnom došlo do novog talasa širenja zaraze. Primera radi, pravno lica će biti kažnjeno i do 500.000 ako ne bude dezinfikovalo svoj prostor, ali i ako bude dalo nalog za putovanja zaposlenom u zemlju u kojoj ima oboljenja koja predstavljaju pretnju po javno zdravlje. Što se tiče fizičkih lica, ona mogu da budu sankcionisana ako se, na primer, ne pridržavaju naloga za izolaciju i karantin. Ako prekrše ove ali i druge mere koje su definisane važećim zakonom, mogu da plate od 50.000 do 150.000 dinara.

Zakon je upućen po hitnoj proceduri zato što je izostala prekršajna sankcija za nepridržavanje i nepoštovanje odluka i naredbi drugih nadležnih organa koji su ih donosili. Izmenama je to sada jasno definisano, kao što je definisano da se uvećava minimalni iznos prekršajnih novčanih kazni sa 30.000 na 50.000 dinara.