JKP „Vodovod i kanalizacija“Zrenjanin – „Fabrika vode“ odgovorna za raskid ugovora

Podeli:

JKP „Vodovod i kanalizacija“ izdalo je saopštenje povodom raskida ugovora sa „Fabirkom vode“ u Zrenjaninu. Saopštenje prenosimo u celosti.

-Ugovor o usluzi prečišćavanja pitke vode se smatra raskinutim na dan 15.12.2020. godine, krivicom same „Fabrike vode“, a na osnovu važećeg Sporazuma i Ankesa sporazuma koji su potpisani na osnovu njihove molbe u momentu kada su nastupili uslovi za raskid Ugovora, a u želji da im omogućimo dodatno vreme za dokazivanje svih definisanih parametara. Uslovi za raskid ugovora su se stekli danom eksplozije u postrojenju, jer do gore pomenutog datuma nisu dokazali ispunjenost svih parametara, a postupak protiv osumnjičenih u „Fabrici vode“ za pomenutu eksploziju se vodi u nadležnom tužilaštvu.

Sporazumom je definisano da u slučaju da Izvršilac usluge, tj. „Fabrika vode“, ne ispuni obaveze definisane istim, samim protekom rokova će se smatrati da je Ugovor raskinut krivicom Izvršioca i nikakva dalja obaveštenja od strane Naručioca, odnosno JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin, tim povodom nisu više potrebna, niti će se primenjivati druge odredbe Ugovora o raskidu istog.

Podsećamo javnost da je detaljnom analizom, koju su sprovele stručne službe JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin, utvrđeno da „Fabrika vode“nije ispunila niti jedan od uslova utvrđenih javnom nabavkom. Napominjemo da je u radu stručne komisije učestvovao i prethodni zakonski zastupnik „Fabrike vode“.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin je dana 13.05.2021. godine dostavila „Fabrici vode“ predlog o kompenzaciji međusobnih dugovanja i potraživanja, a dana 06.07.2021. je podneta tužbaza naknadu potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga odvođenja otpadnihvoda. Zbog blokade tekućih računa „Fabrika vode“ od 02. juna ove godine nije u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze. Za preostali dug koji ima prema našem preduzeću „Fabrike vode“ će biti utužena ukoliko isti ne izmiri do roka dospeća- navodi se u saopštenju JKP „Vodovod i kanalizacija“.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga