Javni poziv je otvoren do 29. februara – po prvi put penzioneri iz naseljenih mesta stiču pravo na povlašćen prigradski prevoz

Podeli:

Gradonačelnik grada Zrenjanina raspisao je Javni poziv za ostvarivanje prava na povlašćen gradski i prigradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina za 2024. godinu za određene kategorije lica sa prebivalištem na teritoriji Grada. U tekstu poziva, objavljenom na sajtu Grada Zrenjanina, stranici “Oglasi i konkursi”, navodi se deset kategorija lica koja mogu ostvariti pravo na povlašćen prevoz, kao i odredba da nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave grada Zrenjanina može u izuzetnim situacijama, a na osnovu odgovarajuće dokumentacije, doneti Rešenje u pojedinačnim slučajevima i odobriti pravo na povlašćen prevoz korisniku koji nije obuhvaćen nekom od pobrojanih kategorija lica.

Ove godine prvi put je penzionerima dato pravo na povlašćen prigradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina, što praktično znači da ga mogu ostvariti penzioneri s prebivalištem u nekom od naseljenih mesta na teritoriji Zrenjanina. To pravo odnosi se na lica sa i preko 65 godina života, koja podnose fotokopiju važeće lične karte, odnosno štampane podatke sa elektronske lične karte, kao i na penzionere svih kategorija, bez obzira na godine života, koji podnose fotokopiju važeće lične karte odnosno štampane podatke sa elektronske lične karte i original ili fotokopiju penzionog čeka ili fotokopiju penzionerske kartice.

Pravo na povlašćen prevoz na teritoriji grada Zrenjanina ostvaruje se preko preduzeća NET BUS CO d.o.o, Zrenjanin, kojem je povereno obavljanje komunalne delatnosti javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Zrenjanina.

Rok za ostvarivanje prava na povlašćen prevoz je do 29. februara 2024. godine, a pravo na povlašćen prevoz podrazumeva izdavanje godišnje karte za javni prevoz putnika na teritoriji grada Zrenjanina.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga