Grad subvencioniše plaćanje energenata za socijalno ugrožena domaćinstva

Podeli:

Kako je nedavno i najavio, gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura raspisao je Javni poziv za izbor korisnika za utvrđivanje prava na subvenciju – energetski vaučer za plaćanje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva sa teritorije Grada Zrenjanina.

Javni poziv objavljen je na sajtu Grada Zrenjanina, u delu “Konkursi i oglasi”, link je http://www.zrenjanin.rs/sr/e-uprava/oglasi-i-konkursi.

U tekstu Javnog poziva istaknuti su uslovi za ostvarivanje subvencije i način konkurisanja, uz potrebnu dokumentaciju. Glavni uslovi su da podnosilac prijave za domaćinstvo ima minimum šest meseci prebivalište na teritoriji Grada Zrenjanina i da ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kom je podnet zahtev, ne prelazi iznos od 25 hiljada dinara.

Pravo na subvenciju ne mogu ostvariti lica, odnosno domaćinstva, koja su već primaoci jednokratne novčane pomoći od strane Centra za socijalni rad, ili su ostvarili pravo po osnovu Uredbe o energetski ugroženom kupcu, ili im je plaćanje računa subvencionisano po drugom osnovu iz sredstava Grada Zrenjanina. Takođe, ukoliko za grejanje koristi dva ili više različitih energenata, podnosilac zahteva može ostvariti pravo na subvenciju samo za jednu vrstu energenta predviđenog javnim pozivom.

Vrednost subvencije – energetskog vaučera iznosi 15.000,00 dinara, a može se ostvariti za utrošenu električnu energiju, gas ili isporučenu toplotnu energiju putem sistema daljinskog grejanja. Realizuje se tako što će Grad Zrenjanin prenos sredstava vršiti isključivo snabdevačima energenata, navedenim u zahtevu korisnika kome je Rešenjem gradonačelnika utvrđeno pravo na subvenciju.

Rok za podnošenje prijava je 1. decembar 2022. godine.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga