Donete NAREDBE o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19

Podeli:

Gradski štab za vanredne situacije na čelu sa gradonačelnikom Zrenjanina Simom Salapurom zbog kritične epidemiološke situacije uveo je vanrednu situaciju na teritoriji grada. U gradu trenutno ima 1246 aktivnih slučajeva zaraženih koronavirusom. Broj se iz dana u dan povećava zabrinjavajućom brzinom.Zrenjaninska bolnica od sutra će imati 80 dodatnih kreveta za kovid pacijente koji zahtevaju bolničko lečenje.

Gradski štab za vanredne situacije doneo je NAREDBU o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19. Donete su sledeće naredbe koje moraju da se poštuju shodno novonastaloj situaciji.

 1. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima (prodavnice i drugi maloprodajni objekti u kojima se obavlja prodaja robe) i vrše usluge na teritoriji grada Zrenjanina da radno vreme organizuju u periodu od 5,00 do 21,00 č.
 2.  Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da u ugostiteljskim objektima (restorani, kafići, bašte ugostiteljskih objekata, barova, klubova i slično) radno vreme organizuju u periodu od 5,00 do 18,00 č.
 3.  Naređuje se pozorištima, bioskopima i drugim ustanovama kulture da radno vreme organizuju u periodu od 05,00 do 16 č.
 4.  Naređuje se priređivačima posebnih i klasičnih igara na sreću, da radno vreme objekata u kojima obavljaju delatnost organizuju u periodu od 05,00 do 18 č. 
 5.  Ograničenja iz tačaka 1. i 2. ove Naredbe ne odnosi se na apoteke u obavljanju apetekarske delatnosti, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ketring – dostava hrane. 
 6. Naređuje se sportskim organizacijama da trenažne procese i takmičarske aktivnosti moraju završiti do 21 č.
 7. Naredbom su obuhvaćene i sledeće aktivnosti: 
 • zabrana okupljanja u zatvorenom i ovorenom prostoru više od pet lica ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od 2 metra i odgovarajuće mere lične zaštite,
 • U svim zatvorenim prostorijama obavezno je nošenje maski i poštovanje fizičke distance od 2 metra,
 • Zabrana organizovanja svečanosti i drugih zabavnih manifestacija,
 • Puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
 • U osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti okupljanja, a ispite organizovati uz primenu svih mera lične zaštite,
 • U javnom prevozu obavezno je nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila,
 • Zabranjena korišćenja bazena, spa i velnes centara za građanstvo,
 • Sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda,
 • Sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima i fitnes centrima i teretanama (maske i rukavice).

Nadležnim službama Gradske uprave naložen je pojačan inspekcijski nadzor  primene mera donešenih ovom naredbom.

 

Vanredna situacija je stanje kada su rizici i pretnje ili posledice – katastrofa, vanredna događanja i druge opasnosti po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da – njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada.

Gornja definicija je iz Zakona o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 92/2011)  kojim je uređeno:

 • delovanje, proglašavanje i upravljanje vanrednim situacijama;
 • sistem zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća-udesa i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća (u daljem tekstu: elementarne nepogode i druge nesreće);
 • nadležnosti državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i učešće policije i Vojske Srbije u zaštiti i spasavanju;
 • prava i dužnosti građana, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u vezi sa vanrednim situacijama;
 • organizacija i delatnost civilne zaštite na zaštiti, spasavanju i otklanjanju posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • finansiranje;
 • inspekcijski nadzor;
 • međunarodna saradnja i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja.

Republika Srbija obezbeđuje izgradnju jedinstvenog sistema zaštite i spasavanja u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, kao i programima, planovima i drugim dokumentima koji se odnose na zaštitu i spasavanje i civilnu zaštitu.  

Subjekti sistema zaštite i spasavanja su: 

1) organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave;

 • Narodna skupština (član 9. Zakona)
 • Vlada (član 10. Zakona)
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova (član 11. Zakona)
 • Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije (član 12. Zakona)
 • Ministarstva, drugi organi i posebne organizacije (član 13. Zakona)
 • Autonomna pokrajina, preko svojih organa (član 14. Zakona)
 • Jedinica lokalne samouprave , preko svojih organa (član 15. Zakona) 

2) privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici (čl. 16. – 20. Zakona);  

3) građani, grupe građana, udruženja, profesionalne i druge organizacije (čl. 21. – 29. Zakona). 

RUKOVOĐENJE u vanrednim situacijama (kao usmeravanje pojedinaca, delova sistema i sistema zaštite i spasavanja prema ostvarivanju postavljenih ciljeva) 

 • za teritoriju Republike Srbije – Republički štab za vanredne situacije, koji obrazuje Vlada;
  Videti 
  – Odluku o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije („Sl. glasnik RS“, br. 32/2011)
 •  za teritoriju autonomne pokrajine – pokrajinski štab, koji obrazuje izvršni organ autonomne pokrajine;   
 • za teritoriju upravnog okruga – okružni štab za vanredne situacije, koji obrazuje Republički štab za vanredne situacije; 
 • za teritoriju grada – gradski štab za vanredne situacije, koji obrazuje skupština grada;
  Za BEOGRAD – Videti
  – Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 32/2010)
  – Naredbu o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2011/2012 („Sl. list grada Beograda“, br. 48/2011)
 • za teritoriju opštine – opštinski štab za vanredne situacije, koji obrazuje skupština opštine. 

 

 

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga