Danas održana dvadeseta sednica Gradskog veća – članovi Veća usvojili blizu trideset tačaka dnevnog reda

Podeli:

Dvadeseta sednica Gradskog veća održana je danas u Gradskoj kući, sednicom je predsedavao gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, a na dnevnom redu bilo je blizu trideset tačaka. 

Veliki deo usvojenih odnosio se na predloge odluka o izmenama Odluka i građevinskom zemljištu, pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada. 
Između ostalog, danas je usvojen i Predlog Izmena i dopuna Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini  grada Zrenjanina za 2023. godinu. 

Usvojeni su i predlozi odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone “Jugoistok II – E“ u Zrenjaninu, izradi Plana detaljne regulacije obilaznice državnog puta IB reda broj 13, oko naselja Melenci, kao i o izradi Izmena i dopuna Plane generalne regulacije naseljenog mesta Ečka i predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom na nepokretnostima, a u cilju preseljenja Savremene galerije umetničke kolonije “Ečka“ Zrenjanin.

U nastavku sednice, članovi Gradskog veća usvojili su izveštaje o realizaciji programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i ustanova kulture i izveštaji o radu Centra za socijalni rad, Apoteke Zrenjanin i Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra za 2022. godinu. 

Predočen je i usvojen i Izveštaj o radu Gradske uprave grada Zrenjanin za 2022. godinu. Izvestilac po toj tački, načelnik Gradske uprave Nenad Domjeskov je rekao da je reč o redovnom izveštaju koji se podnosi svake godine i da su sve organizacione jedinice dostavile izveštaje koji su zatim objedinjeni u celokupni, a na osnovu kojih će se utvrditi u kojim segmentima se može još više poboljšati rad Gradske uprave. 

Utvrđen je, zatim i Predlog Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave, a izvestilac po toj tački dnevnog reda bila je Zlatinka Jeftić koja je kazala da je  Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) izradila model Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave. Model Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave se sastoji od 12 etičkih načela i odnosi se na sva lica izabrana, postavljena i imenovana u organ opštine ili grada, javnog preduzeća, ustanove i drugog pravnog lica čiji je osnivač ili član lokalna samouprava, u organ privrednog društva u kojem udeo ili akcije ima pravno lice čiji je osnivač ili član lokalna samouprava, kao i na članove tela koja osnivaju organi lokalne samouprave.

Po završetku sednice novinarima se obratio zamenik gradonačelnika Saša Santovac koji je ocenio da je danas usvojeno nekoliko odluka koje su od interesa za grad i dalji razvoj grada Zrenjanina. 
– Pristupili smo izradi plana detaljne regulacije Ečka s jasnim ciljem da prostor Kaštela turistički upotpunimo, a ulazimo i u Industrijsku zonu rešavanjem problema i izgradnjom novih saobraćajnica u njima. Činjenica je i da smo doneli odluku o proširenju programa za otuđenje gradskog građevinskog zemljišta budući da za tim postoji potreba investitora, a za sada je to zemljište neiskorišteno – rekao je Santovac i naveo da su izveštaji o radu i poslovanju zrenjaninskih preduzeća i ustanova prilika da se stekne uvid u njihov rad.

Veoma je važno, rekao je, i to što se uz Republičku direkciju za imovinu stiču uslovi da Savremena galerija bude preseljena u zgradu Palate srpske zadružne banke i ujedno izrazio zadovoljstvo što ustanove kulture beleže povećan broj posetilaca, primera radi, sadržaje Kulturnog centra posetilo je više od 130.000 posetilaca, a 22. 800 ih je bilo u Narodnom pozorištu.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga