Odgovori na sva ova pitanja su u izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je danas usvojen u u Skupštini Srbije. Zakon je pretrpeo dosta izmena, posebno oko ovlašćenja nadlženih organa od komunalalnih milicajaca do ministra, politike kažnjavanja, ali i donosi precizne odredbe opštih mera u nastavku borbe protiv korona virusa.

Srbija danima unazad beleži značajan porast i veliki broj slučajeva zaraze korona virusom. Samo danas u našoj zemlji 3.341 osoba bilo je pozitivno, dok je, nažalost, preminulo 19 lica. Donošenje zakona, kako objašnjavaju nadlženi, bilo je neophodno kako bi se ovakav trend zaustavio.

„Blic“ prenosi glavne i najbitnije odredbe novog izmenjenog takozvanog “korona zakona”, a koji su poslanici upravo usvojili bez ijednog uloženog amandmana. Izdvojili smo četiri ključne odredbe:

1. Obavezna vakcinacija i „tri ključne reči“

Jedna od najvažnijih novina jeste ona u članu 33 Zakona, a podrazumeva mogućnost uvođenja vanredne imunizacije. Danom stupanja na snagu ovog zakona vakcinacija će moći da bude preporučena ili obavezna.

Naređuje se aktom ministra zdravlja, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, na predlog Instituta za javno zdravlje Srbije i uz saglasnost Republičke stručne komisije za zarazne bolesti.

Do sada je vakcinacija bila obavezna samo za lica u posebnom riziku od bolesti: hepatitisa B, gripa, meningokokne bolesti, oboljenja izazvanih streptokokom pneumonije i hemofilusom influence B, varičele, infekcije izazvane respiratornim sincicijalnim virusom.

U izmenjenom zakonu dodavanjem samo tri reči, „ostale zarazne bolesti“, ministar zdravlja moći će da naredi vakcinaciju i u slučaju pandemije korona virusa.

2. Nove kazne

Za sprovođenje kaznene politike nadležni su pored sanitarne i komunalna inspekcija i milicija i za fizička i za pravna lica.

Visina kazni za nenošenje maski u zatvorenom prostoru i nepoštovanje fizičke distance, ostaće nepromenjena (5.000 dinara za fizička lica i od 50.000 do 300.000 za pravna lica), ali će njihova primena biti brža i efikasnija.

– Nadzor nad primenom mera, pored Sanitarne inspekcije, vrši lokalna samouprava preko komunalne milicije – rekao je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodao da sanitarni inspektor pored ovlašćenja koja je imao do sada, može izraditi i prekršajni nalog, dok komunalna milicija može da naloži da se isprazni prostor u kojem je došlo do kršenja zaštitnih mera, kao i da zatvore objejat najduže do 72 sata.

Zakon takođe propisuje i kazne za one koji odbijaju obaveznu vakcinaciju u slučaju da bude uvedena.

Ta kazna određena je članom 85 izmenjenog zakona i predviđena je novčana kazna u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara za fizičko lice ako odbije obaveznu vakcinaciju.

U novom Zakonu stoji da je kućna izolacija mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelim od zarazne bolesti, ali kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti.

Ovu meru će ubuduće propisivati specijalista za infektivne bolesti ili drugi doktor u skladu sa naredbom ministra, o ćemu će morti da obavesti epidemioologa instituta koji je nadležan za određenu teritoriju.

Meru karantina u kućnim uslovima propisivaće specijalista epidemiologije nadležnog zavoda, a u zakonu stoji da ona predstavlja mera kojom se ograničava sloboda kretanja lica i nalaže praćenje zdravstvenog stanja zdravim licima koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima zaraženim od zarazne bolesti.

Može se primeniti i prema putnicima u međunarodnom saobraćaju koji ulaze u Republiku Srbiju iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom.

Kada je reč o dužini trajanja karantina u kućnim uslovima ono je u skladu sa dužinom trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti.

4. Značajno šira ovlašćenja ministra

Ključna ličnost kada je u pitanju donošenje mera u slučaju pandemije biće ministar zdravlja, a izmenama Zakona ovlašćenja su mu znatno proširena.

Ministar na osnovu predloga Komisije i Zavoda može narediti:

a) zabranu okupljanja na javnim mestima

b) ograničenje kretanja stanovništva u području zahvaćenom vanrednom situacijom;

v) zabranu ili ograničenje putovanja;

g) zabranu ili ograničenje prometa pojedinih vrsta robe i proizvoda;

d) vanrednu vakcinaciju;

đ) mere lične zaštitete od infekcije.