12. februar Dan seksualne i reproduktivne svesti

Podeli:


Ovaj dan se obeležava svake godine 12. februara kako bi se podigla svest o
značaju seksualnog i reproduktivnog zdravlja u društvu. Njegova svrha je da
učini da ljudi budu svesni zdravstvenih problema vezanih za seksualno i
reproduktivno zdravlje. Svetska zdravstvena organizacija navodi da briga
o seksualnom i reproduktivnom zdravlju nije ograničena samo na polne
bolesti, već njen značaj je povezan sa fizičkom, emocionalnom, mentalnom
i društvenom snagom ljudi. Jedan od razloga obeležavanja ovog datuma je i
da ukaže na važnost i značaj reproduktivnog zdravlja kao preduslova
opšteg prosperiteta društva.


Mladi ljudi svuda u svetu imaju pravo da:
-samostalno odlučuju o svojoj seksualnosti, da se venčavaju i planiraju svoju
porodicu.
-budu informisani o seksu, seksualno prenosivim bolestima,
kontracepciji.
-se zaštite od neželjene trudnoće, seksualno prenosivih bolesti
uključujući HIV.
-koriste zdravstvenu zaštitu koja je dostupna, poverljiva, dobrog
kvaliteta,u kojoj se ophode sa poštovanjem prema njima.
-budu uključeni u procese planiranja i donošenja odluka koje se tiču
reproduktivnog zdravlja.


Veoma je važno obezbediti podršku mladim ljudim kako bi u situacijam
kada su u dilemi i kada nemaju adekvatne odgovore potražili savete od
kompetentih osoba kojima veruju i tako dobili potrebne informacije.
Savetovanje mladih u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem
značajno može uticati na sprečavanje neplanirane trudnoće ili/i
prevenciju seksualno prenosivih infekcija.

izvor Zavod za javno zdravlje Šabac

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga