Biračka mesta na teritoriji grada Zrenjanina otvorena su jutros u 7h. Biračko pravo na teritoriji Grada Zrenjanina ostvaruje 100.342 građana.

Građani s pravom glasa sa teritorije Grada Zrenjanina dobiće na biračkom mestu dva glasačka listića – sive boje, za parlamentarne izbore, na kom zaokružuju broj ispred jedne od 19 izbornih lista i plave boje, za predsedničke izbore, s imenima osam kandidata, od kojih se zaokružuje broj ispred jednog od njih.

Građani s pravom glasa sa teritorije Grada Zrenjanina dobiće na biračkom mestu dva glasačka listića – sive boje, za parlamentarne izbore, na kom zaokružuju broj ispred jedne od 19 izbornih lista i plave boje, za predsedničke izbore, s imenima osam kandidata, od kojih se zaokružuje broj ispred jednog od njih.

Pretraga