Primena fungicida Falkon Forte i herbicida Sekator za bolje prinose pšenice

Podeli:

Adekvatnom primenom fungicida i herbicida sprečiće se bolesti i korovi koji utiču na prinose pšenice do čak 20 %. Falkon forte je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i sive pegavosti u usevu pšenice, kao i pepelnice i mrežaste pegavosti u usevu ječma.  Sekator je selektivni, translokacioni herbicid koji je namenjen suzbijanju višegodišnjih i jednogodišnjih širokolisnih korova. Rast korova prestaje vrlo brzo, a do potpunog propadanja dolazi u roku od četiri do šest nedelja.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga