VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA U KIKINDI – UPISNI ROK U TOKU

Podeli:

22

 

 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi obaveštava sve buduće studente da je u toku upisni rok koji traje do kraja septembra.

Upisuju se studenti  specijalističkih studija – stukovni vaspitač specijalista na 6 različitih modula.

Strukovne specijalističke studije realizuju se preko sturčnih metodičkih oblasti ( Metodika razvoja govora, Metodika formiranja početnih matematičkih pojmova, Inkluzivno vaspitanje, Metodika muzičkog vaspitanja, Metodika fizičkog vaspitanja, Metodika upoznavanja okoline, Metodika likovnog vaspitanja, Tradicionalna igra).

Cilj škole je da obrazuje vaspitača koji će biti intuitivan i inovativan u bavljenju programom, prilagođavajući ga deci, kreativan po meri dece i usmeren na razvojne probleme dece.

Na ostalim strukovnim studija ima još slobodnih samofinansirajućih mesta na sva četiri smera:

  • Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta
  • Strukovni vaspitač za tradicionalne igre
  • Strukovni vaspitač dece u jaslicama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama
  • Strukovni pedagoški asistent

U toku je upis i za studente na doškolovanju.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi je državna akreditovana škola.

Sve dodatne informacije oko uslova upisa, rokova možete pronaći na sajtu www.vaspitacka.edu.rs

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga