Predstavljen projekat „Unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse“

Podeli:

UNICEF u Srbiji u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz stručnu podršku i partnerstvo sa Gi Group, vodećom internacionalnom kompanijom koja pruža konsultantske usluge iz oblasti ljudskih resursa, i partnerima, implementira projekat Unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse. Cilj projekta je da se kroz program edukacije i radnih praksi podrži društvena i ekonomska inkluzija mladih, posebno mladih iz osetljivih grupa, pružajući im priliku za obuku, razvoj veština i znanja traženih na tržištu rada.

Program ima za cilj pružanje radnih praksi mladima do 30 godina koji se ne školuju, ne obučavaju, niti su zaposleni, a stekli su srednji, viši ili visoki stepen stručne spreme, kao i osnovno obrazovanje.

Program podrazumeva obuku mladih kroz namenski razvijenu on line platfromu za učenje kako bi se prilagodili radnom okruženju i stekli veštine neophodne za karijerni razvoj, i realizaciju radnih praksi u datoj radnoj sredini koja obuhvata poslodavace iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Poslodavci koji se uključe u program imaju mogućnost selekcije obučenih mladih praktikanata, na osnovu potreba za kadrom određenih profila u okviru svoje kompanije i pružanja radne prakse u trajanju od dva meseca za odabrane praktikante.

Kroz program radnih praksi poslodavci praktikantima dodeljuju mentora iz redova zaposlenih, koji će takođe proći obuku za mentore, i koji će kroz rad sa mladima postaviti smernice i zadatke potrebne za sticanje veština i iskustva u konkretnoj radnoj sredini. Praktikanti će proći kroz evaluaciju veština pre i nakon obavljene prakse, dok se od poslodavaca očekuje da na kraju realizacije prakse ocene rad praktikanata i izdaju potvrde o obavljenoj radnoj praksi.

Aktuelni trendovi na tržištu rada u Srbiji jasno ukazuju da će potreba za svežim, mladim kadrom kontinuirano rasti kod poslodavaca iz svih sektora, a program Biram uspeh – program unapređenja zapošljivosti mladih sadrži inovativna rešenja za povezivanje mladih sa potencijalnim poslodavcima. Program poslodavcima pruža mogućnost za angažovanjem mladih kroz radne prakse u skladu sa sopstvenim potrebama održivosti, rasta i razvoja, društveno odgovorno poslovanje koje obuhvata uključivanje mladih u savremene tokove tržišta, uz pružanje šanse i podrške mladima iz osetljivih grupa.

Od najvećeg značaja nam je zadovoljstvo učesnika programa. Da bi se osigurao pun potencijal ovog programa kako za praktikante, tako i za pružaoce radnih praksi, važan aspekt je povezivanje praktikanata sa poslodavcima u kojima će se na najbolji način upoznati sa modelom rada, dobrim praksama i potrebama tržišta rada. U tu svrhu razvijena je platforma Biram uspeh (www.biramuspeh.com) koja spaja potencijalne praktikante sa kompanijama i organizacijama koje pružaju radnu praksu. Platforma ima integrisani algoritam koji automatski uparuje kriterijume izabrane od strane praktikanata i kriterijume izabrane od strane pružaoca radnih praksi. Pored procesa uparivanja, ona osigurava laku administraciju i komunikaciju sa prijavljenima.

Evaluacija stečenih veština nakon završetka programa radne prakse, kao poslednja aktivnost, ima za cilj osnaživanje praktikanata u daljem procesu potrage za poslom i stvaranje većih šansi za pronalazak zaposlenja. Samo iskustvo prolaska kroz kvalitetnu radnu praksu će direktno uticati na delotvorno povećanje zapošlјivosti mladih kroz sticanje praktičnog iskustva u dobrom radnom okruženju.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga