Zrenjaninska osnovna škola “Žarko Zrenjanin” raspisala je novi konkurs za poziciju Direktora/ice na mandatni period od 4 godine. USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 140 stav 1 i 2 i člana 122 i 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/17) i usloveRead More →