Projekat „Revitalizacija navigacione infrastrukture kanala Begej“ vredan 13,85 miliona evra biće realizovan na proleće. 11,77 miliona evra, finansira se iz INTERREG– IPA programa prekogranične saradnje Srbije sa Rumunijom  izgradiće se pristan na rukavcu Begeja gde se sad nalazi mulj i trska u blizinicentra grada. Takođe biće realizovana izgradnja biciklističke stazeRead More →

Načelnik Srednjobanatskog okruga Dušan Šijan naveo je danas da postoji interesovanje velikog broja ljudi iz pograničnih mesta tog okruga za rad u kompanijama u Rumuniji čije se firme nalaze blizu granice. Pitanje mogućnosti radnog angažovanja ljudi iz pograničnih opština Srednjobanatskog okruga Šijan je otvorio pre dva i po meseca uRead More →

Završna konferencija projekta „BanaTour – Oživljavanje prekograničnog turizma kroz inovativne usluge za dobrobit lokalnih zajednica“ finansiran od strane IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, održana je danas u hotelu Vojvodina u Zrenjaninu. Na konferenciji su predstavljeni neki od najznačajnijih rezulztata projekta kao što su turistički internet portal www.banatour.eu iRead More →