“SEAF Opportunity Serbia Fund” predstavljen u Zrenjaninu

Predstavnici “SEAF Opportunity Serbia” investicionog fonda su imali sastanak sa čelnim ljudima iz Srednjobanatskog okruga iz svih 5 lokalnih samouprava vezanih za potencionalno ulaganje u kompanije sa ovog područja. Cilj sastanka je bio da se investicioni fond upozna sa uslovima u okrugu, nakon čega su preduzetnicima prezentovani ciljevi i način funkcionisanja. SEAF Opportunity Serbia  Fond investira od 300.000 do 1.500.000 eura u kompanije.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.