Decembarski računi za gas obračunati sa novom stopom PDV-a

Potrošačima prirodnog gasa koje isporučuje JKP“Gradska toplana“ stigli su računi sa novom stopom pdv-a na šta su se građani žalili. Od 1 januara stopa je promenjena sa 8 na 10%. Računi za decembar mesec odnose se na period od 1.12 2013 do 1.01 2014 godine. Da je obračunat poslednji dan u mesecu ovo preduzeće bi napravilo poreski prekršaj.
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.