Za Preobraženje se vezuju i mnogobrojna narodna verovanja i običaji Ovaj praznik posvećen je sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor kada je on najavio svoje kasnije stradanje i slavu. Praznik Preobraženje Gospodnje posvećen je trenutku kada se Hristos pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Na Preobraženje seRead More →