Prijava novorođenčeta i na kućnoj adresi

Prijava novorođenčeta i na kućnoj adresi

Prijavljivanje novorođenog deteta na teritoriji Grada Zrenjanina od sada je moguće i u kući roditelja, a tu mogućnost zrenjaninska Gradska uprava uvela je kao prva u Srbiji. Na telefonski poziv roditelja sledi dogovor s matičarem Gradske uprave koji će, potom, izaći na teren i na kućnoj adresi obaviti neophodne formalnosti u vezi s upisom ličnog imena deteta u matičnu knjigu. Do sada se taj postupak obavljao isključivo u kancelarijama Gradske uprave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.