Ogromne kazne za sve koji ne plate porez

Nakon izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koja je menjana jula meseca donesene su značajne promene koje se tiču poreskog prekršaja. On ovim zakonom iznosi 50.000 dinara i nije fiksan, a kaznu donosi Prekršajni sud. Prvo će se donositi prekršajne prijave za građane koji nisu prijavili imovinu, a nakon njih za velike dužnike. Porez se mora plaćati, a građani koji uplate sa zakašnjenjem ili imaju manje iznose ne treba da brinu rekli su iz poreske administracije

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.