Nemačka jednokratno daje 2500 evra

Nemačka jednokratno daje 2500 evra

Kancelarija podružnice Nemačkog narodnog saveza u Zrenjaninu počeće sa radom u septembru mesecu. Grad Zrenjanin i ova podružnica radiće kako na razmeni kulturnih dobara, tako i na ekonomskoj saradnji. Nemačka isplaćuje građanima, potomcima nastradalih u logorima na teritoriji republike Srbije u periodu neposredno nakon Drugog svetskog rata jednokratnu odštetu u iznosu od 2500 evra.

“Radi se o pripadnicima nemačke zajednice koji su stradali samo zbog svog porekla, a nisu učestvovali u ratu kao pripadnici vojnih ili drugih jedinica. Podružnica u Zrenjaninu pomoći će oko popunjavanja potrebnih formulara potomcima stradalih lica koja imaju pravo na naknadu po tom osnovu, s obzirom da su formulari na nemačkom jeziku i oko njihovog slanja na određenu adresu”, objašnjava Vajs i napominje da je Republika Nemačka opredelila za tu namenu 50 miliona evra, odnosno 2.500 evra po osobi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.