Homeopatija pravac u alternativnoj medicini

Homeopatija pravac u alternativnoj medicini

Homeopatija je pravac u alternativnoj medicini koji u terapiji koristi veoma male koncentracije supstanci koje u većim koncentracijama izazivaju iste ili slične simptome u organizmu kao i sama bolest. Pristalice homeopatije nazivaju oficijelnu medicinu alopatijom jer smatraju da se ona služi grubim postupcima u lečenju pošto koristi visoke koncentracije lekova koji u organizmu izazivaju promene suprotne onima koje izaziva bolest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.