Evo šta donosi novi pravilnik o ocenjivanju u srednjim školama

Evo šta donosi novi pravilnik o ocenjivanju u srednjim školama

Nedavno je na snagu stupio novi pravilnik o ocenjivanju u srednjim školama. Ovim dokumentom bitno će se drugačije vrednovati, ne samo rad na času i to šta nastavnik treba da ispituje, nego i disciplina, kao i izostanci sa časova. Pitali smo đake šta misle o novom načinu ocenjivanja. Pogledajte više u prilogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.