Divlja deponija pretvorena u ribnjak

Divlja deponija pretvorena u ribnjak

Udruženje sportskih ribolovaca „Grgeč“ iz Žitišta pokrenulo je ideju o stvaranju prostora za sportski ribolov na osnovu kojeg je divlja deponija pretvorena u ribnjak.  Opština Žitište je projektom od Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine dobila oko 3,3 miliona dinara i podržala sa 10% vrednosti od kompletnog iznosa projekta. Na ovakav način divlja deponija je pretvorena u prostor koji će se napuniti u narednih 10 dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.