Saopštenje MUP-a povodom slučajeva vršnjačkog nasilja u Zrenjaninu

U saopštenju MUP-a se navodi kako nema značajnih odstupanja u broju izvršenih nasilničkih dela, čak i da je zabeležena stagnacija i mali pad u odnosu na prethodni period.

Vršnjačko nasilje podrazumeva sve oblike nasilja među vršnjacima, a policija postupa samo u onim događajima u kojima ima elemenata krivične i prekršajne odgovornosti među populacijom do navršene devetnaeste godine.

U jednom broju događaja prijavljuju se neprimerena ponašanja učenika koja imaju obeležja disciplinskog prestupa i zahtevaju dalji rad škole i uključivanje roditelja i službi socijalne i zdravstvene zaštite, a takođe je služba socijalne zaštite nadležna za decu do 14 godina.

Nasilje se najčešće prijavljuje od strane roditelja, škola i zdravstvenih ustanova. Policija interveniše na svaku prijavu u skaldu sa zakonom i protokolom o postupanju.  O svakom događaju obaveštava se tužilac za maloletnike nadležnog višeg javnog tužilaštva koji se izjašnjava o preduzimanju daljih mera i radnji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova veliku pažnju posvećuje i preventivnom delovanju. 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.