Pronađeni predmeti koji su koristili ljudi pre oko 8000 godina na prostoru današnjeg Zrenjanina

Stručni ljudi iz Narodnog muzeja i Zavoda za zaštitu spomenika kulture obradili su i sačuvali materijal koji su pronašli u Gradskoj bašti prošle godine, kada je rađena sanacija toplovoda. Pronađeni su delovi predmeta starih od oko 500 do 8000 godina. Delovi posuđa, kamene alatke i delovi objekata sačuvani su od zaborava.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.