Program održavanja ulica u zimskom periodu JKP”Čistoća i zelenilo”

Zimska služba JKP”Čistoća i zelenilo” radi u periodu od 15. novembra do 15. marta. Programom održavanja ulica u zimskom periodu predviđeno je iznošenje snega iz ulica užeg centra grada, kao i čišćenje i uklanjanje snega i leda sa javnih površina (trotoari, parkinzi, biciklističke staze, stepeništa na mostovima i nadvožnjacima), posipanje javnih površina odgovarajućim sredstvima (so i kameni agregat) radi sprečavanja stvaranja poledice i kliznih mesta, razgrtanje i odnošenje snega iz užeg centra grada kada snežni pokrivač dostigne 50 cm ili smeta pešacima, biciklistima i ostalim učesnicima u saobraćaju.

cistoca i zelenilo odrzavanje puteva

Služba ovog preduzeća intervenisaće kada debljina snežnog pokrivača dostigne 5 cm i više, kada se pristupa ručnom i mašinskom uklanjanju snega sa planiranih površina predviđenih programom. Stepen angažovanosti zimske službe zavisiće od vremenskih uslova. Prioritet održavanja u zimskoj službi imaju ulice iz I prvog stepena održavanja (uži centar) i svi mostovi iz programa održavanja, javno prometne površine uz magistralu, ostale javno prometne površine iz programa iz II stepena održavanja, kao i ulice III stepena održavanja po nalogu nadzornog organa.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.