Počela je primena novog Pravilnika o tehničkom pregledu

Počela je primena novog Pravilnika o tehničkom pregledu

Počela je primena novog Pravilnika o tehničkom pregledu motornih vozila, po kojem ubuduće neće biti moguća registracija vozila bez tehničkog pregleda. Obavezno je i pet fotografija sa tehničkog pregleda, koji će trajati najmanje 30 minuta za putnička vozila i 45 minuta za teretna..Neće se tolerisati ako vozilo ima neispravne kočnice, uređaj za upravljanje, svetlosno-signalne uređaje, oštećenu i nečitljivu identifikacionu oznaku i oštećenje pneumatika i ako ima rđu. U Zrenjaninu tehnički pregled za putnčka vozila košta 2800 dinara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.