Dr Uroš Bačić uradio 650 intervencija za dve godine u sali za kateterizaciju

U Zrenjaninu u Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu dve godine radi sala za kateterizaciju. U tom vremenskom periodu urađeno je 650 intervencija, od toga u ovoj godini 326. Kardiolog dr Uroš Bačić samostalno obavlja elektivnu koronarografiju, dok implantaciju stentova radi uz nadzor lekara sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.