Akcija “Korpa solidarnosti” – Humanost za dobar osećaj

Akcija „Kropa solidarnosti“  u saradnji sa Centrom za socijalni rad Zrenjanin i Rotarakt klubom odvija se u objektu “Totala”. Apelovaće se na građane da kupe u objektu bar jedan proizvod ili više u skladu sa svojim mogućnostima i da ga doniraju u korpu solidarnosti. Gomex i Rotarakt klub će takođe donirati proizvode. Skupljene artikle će preuzeti Centar za socijalni rad Zrenjanin i dostaviti na adrese 5 socijalno najugroženijih porodica koje školuju najviše dece na teritoriji opštine Zrenjanin. Period održavanja: 09h-13h u predulazu u prodajni prostor MP „Total“

Uskrs plakat  TOtal

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.