Societe  generale banka napravila je specijalnu ponudu kratkoročnih dinarskih gotovinskih kredita za klijente sa prijemom zarade u Banci i za klijente koji ne primaju zaradu u Banci, sa fiksnom kamatom. U ponudi su, takođe, specijalne kamatne stope za odobravanje stambenih kredita za kupovinu, renoviranje i refinansiranje nekretnina. Societe generale bankaRead More →