“Ucenjivanje” građana da daju podatke koje nisu dužni da daju, ili uskraćivanje usluge zbog toga, treba da bude predmet interesovanja i drugih nadležnih organa. Iako mnogi na ulazu u državne institucije bez pogovora ostavljaju lična dokumenta na portirnicama, malo ko zna da građanin ima pravo da traži od nadležnih uRead More →

Nacrt zakona o zadrugama, o kojem je javna rasprava završena ima za cilj da podstakne otvaranje novih zadruga, ali i razvoj starih, postojećih, sa društvenom imovinom. Zadrugarstvo je kod nas,  gotovo zamrlo, a veoma je bitno za ostvarivanje interesa koje poljoprivredni proizvođači ne mogu ostvariti samostalno. U Nacrtu zakona predviđenoRead More →