Panel diskusija “Bajka o vodi” na temu problema pijaće vode u Zrenjaninu održana je u prostorijama udruženja “Naš Grad Naša Stvar”. Učesnici u diskusiji su bili predstavnici Društva protiv korupcije, predstavnici Transparentnosti Srbije i Inter-institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije, udruženje građana “Naš grad naša stvar” i drugi. RazgovaranoRead More →

Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” objavilo je tender za Usluge prečišćavanja pitke vode za grad Zrenjanin, koji je bez ispravne vode za piće već više od 10 godina. Rok za prijavu je 13. novembar. Predlog za raspisivanje novog tendera za rešavanje problema neispravne vode za piće u Zrenjaninu usvojiliRead More →

Tenderska dokumentacija za raspisivanje javne nabavke za usluge prečišćavanja pijaće vode  grada Zrenjanina je spremna, a objavljivanje će biti za 15 dana rekao je zamenik gradonačelnika Saša Santovac. Nakon 60 dana od objave javne nabavke najbolji ponuđač će imati 8. meseci da završi posao. Maksimalna cena za 1m3 će bitiRead More →