I dok se cekaju padavine kako bi se nadomestio nedostatak vlage u yemljistu, psenice se ipak nalaze u dobroj kondiciji, u zavisnosti od rokova setve, ali uglavnom sa dva ili tri lista. Veliki posao koji predstoji za 15-tak dana je I prihrana hlebnog zrna, koja bi se trebala sprovoditi naRead More →