Sve više učenika upisuje Poljoprivrednu školu, kako bi se bavili perspektivnim zanimanjima i kako bi stekli znanja koja će primeniti na porodičnim imanjima. Na imanju poljoprivredne škole, učenici ove obrazovne ustanove imaju priliku da kroz praktični rad unaprede znanje. Sa profesorima uče stvari koje su značajne za njihovu buduću profesiju.Read More →