Najveći problem poljočuvarskoj službi, nakon žetve, predstavljaju nepoznata lica koja pale žetvene ostatke i na takav način ugrožavaju njive, objekte i ljudske živote, ukoliko se požari prošire. U prethodnih 15 dana registrovano je više od 50 požara, od koji su se neki proširili na druge njive i načinili štetu poljoprivrednicima,Read More →