Predstavnici “SEAF Opportunity Serbia” investicionog fonda su imali sastanak sa čelnim ljudima iz Srednjobanatskog okruga iz svih 5 lokalnih samouprava vezanih za potencionalno ulaganje u kompanije sa ovog područja. Cilj sastanka je bio da se investicioni fond upozna sa uslovima u okrugu, nakon čega su preduzetnicima prezentovani ciljevi i načinRead More →