Samo kao glavni grad Vojvodine možemo krenuti napred, a standard naših građana može biti bolji, ističu u pokretu “Napred Banat”. Prema procenama stručnjaka, ako postanemo glavni grad, prosečne plate će biti veće od 5000-10000 dinara, za nekoliko godina, a nezaposlenost se može značajno smanjiti zbog preseljenja Skupštine i Vlade Vojvodine uRead More →