Voda u jezeru 3 u centru grada prečišćava se kako bi se poboljšao kvalitet, a preradom se mutnoća svodi na nulu, smanjuju se fosfati i nitriti čime se sprečava rast trave i algi. Zamena vode vrši se 5 dana nedeljno u dve smene i planirano je da prečišćavanje traje 2Read More →